Naukowcy  Royal Veterinary College - Clinical Sciences and Services z Wielkiej Brytanii poszukują serc kotów birmańskich do badań klinicznych nad kardiomiopatią u tej rasy. Autopsja serca jest bezpłatna.

 

Warunkiem włączenia (1) pacjenta do badania klinicznego – autopsji serca kotów birmańskich jest:

  • Nagła śmierć lub

  • Potwierdzona kardiomiopatia ze skutkiem śmiertelnym lub

  • Potwierdzona kardiomiopatia ze skutkiem śmiertelnym poprzez eutanazję z innej przyczyny aniżeli kardiomiopatia lub

  • Śmierć z podejrzeniem o kardiomiopatię na podstawie objawów chorobowych lub

  • Eutanazja z podejrzeniem o kardiomiopatię  na podstawie objawów chorobowych.

Osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii

 

  • Jeśli twój kot zostanie poddany eutanazji, należy rozważyć pobranie 3ml krwi w probówce EDTA. Pobraną krew należy poddać centryfugacji (odwirowaniu) w celu oddzielenia komórek krwi od osocza. Odwirowanie krwi powinno odbyć się w ciągu 30 minut od momentu pobrania krwi. Uzyskany osad komórek krwi należy przesłać do Loisa Wilkie. Materiał biologiczny zostanie odpowiednio zabezpieczony oraz przechowany przez Royal Veterinary College do późniejszych analiz DNA.

  • Jeśli zdecydujesz się na pośmiertne badania serca twojego kota (autopsja serca) prosimy o kontakt z Lois Wilke ( Kim jest Lois? kliknij >>). Lois nawiąże kontak z twoim lekarzem weterynarii i ustalone zostaną szczegóły dotyczące transportu ciała kota (własnego lub zorganizowanego w ramach pogotowia dla zwierząt). Przedyskutowana zostanie też opcja przesłania tylko samego serca. Lois zapewni również, że wszystkie twoje życzenia dotyczące kremacji, np.: kremacja z ukochanym kocykiem lub zabawką kota itp. zostaną spełnione.

  • Lois będzie również wymagać następujących dokumentów: kopii rodowodu kota rasowego, kopii historii klinicznej kota oraz wyniki badań serca np.: Echo, biomarkerów itd.

 

Dane kontaktowe: Lois Wilkie, Email: lwilkie@rvc.ac.uk or lub telefon do pracy  01707 666 333 ext. 6021 lub 07983044485 (prywatny)

 

 

Osoby mieszkające w krajach Unii Europejskiej, USA i Kanadzie

 

Serce może być odpowiednio przygotowane przez weterynarza prowądzacego, lub uznanego patologa, który przeprowadził sekcję zwłok w kraju pochodzenia.

  • Jeżeli jest to możliwe prosimy o przesłanie całego serce utrwalonego w 10% roztworze formaliny.

  • Alternatywnie , jeśli została przeprowadzona pełna sekcja zwłok w kraju pochodzenia, uprasza się o przesłanie sekcji serca zatopionego w parafinie oraz preparat histopatologiczny serca jeżeli takowy powstał.

 

Prosimy bezpiecznie zapakować i oznaczyć przesyłkę jako 'materiał patologiczny/materiał biologiczny/pathological material' oraz przesłać pocztą (najlepiej kurierską) na adres:

 

FAO: Lois Wilkie - 'Birman Cardiomyopathy Study'

FO2 Hawkshead House

Royal Veterinary College

Hawkshead Lane

North Mymms

Hatfield, Herts

AL9 7TA

Anglia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Kryteria włączenia to zestaw zdefiniowanych cech w celu identyfikacji kotów, które będą uwzględnione w badaniach naukowych.

 

Badania naukowe